Chương trình Kết Nối Cộng Đồng

Đài truyền hình VTC 10 phát sóng ngày 03.03.2014

Phóng viên : Đặng Soan phỏng vấn

Ông : Nguyễn Văn Công ( đại diện Nhóm VK )

Bà : Nguyễn Thị Mỹ Linh

Ông : Lâm Minh Chiếu

Bà : Phan Thị Sách

Ông : Đinh Tuấn

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *