Bài phát biểu

Bài phát biểu của ông Hikohiro Nakamura (VK Nhật) – thành viên sáng lập nhóm VK nhân dịp khánh thành cây cầu hữu nghị VK 200 và kỷ niệm 12 năm hoạt động của Nhóm VK xây cầu nông thôn.

                           Ngày 23.01.2016bai phat bieu hikohikro (1) bai phat bieu hikohikro (2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *