Những nhịp cầu yêu thương ( VTC10 )

Hơn 12 năm qua ông kỹ sư Nguyễn Văn công cùng với nhóm Việt kiều VK đã đóng góp và đi khắp 3 miền đất nước xây hơn 200 cây cầu cho bà con vùng nông thôn giúp người dân có cuộc sống tốt hơn, giao thương đi lại dễ dàng hơn và các em thơ được đến trường an toàn hơn

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *