Thông tin số 85

Kính gởi : Các nhà tài trợ, các bạn bè

Nhóm VK trân trọng gởi các nhà tài trợ, các bạn bè thông tin số 85 (9/2016).
Trong bản tin là những cây cầu đã hoàn thành, đang thi công, những dự án chuẩn bị thi công và những tin tức hoạt động xây cầu của nhóm VK.
Cám ơn các nhà tài trợ, các bạn bè đã đóng góp và ủng hộ cho chương trình xây cầu bê tông nông thôn – giúp cho người dân và các em học sinh đi lại dễ dàng.
Hiện tại, nhóm VK còn nhiều dự án đang kêu gọi sự tham gia đóng góp của các bạn.
Trân trọng
Nguyễn Văn Công
Đại diện nhóm VK
Document-page-001 Document-page-002 Document-page-003 Document-page-004 Document-page-005 Document-page-006
thong-tin-so-85-fr_page_1 thong-tin-so-85-fr_page_2 thong-tin-so-85-fr_page_3 thong-tin-so-85-fr_page_4 thong-tin-so-85-fr_page_5 thong-tin-so-85-fr_page_6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *