Thông tin số 86

Kính gởi : Các nhà tài trợ,  các bạn bè

Nhóm VK trân trọng gởi các nhà tài trợ, các bạn bè thông tin số 86 (tháng 10/2016).
Đây là bản tin hoạt động của nhóm VK. Thông tin cho các nhà tài trợ, các bạn bè những cây cầu đã hoàn thành, đang thi công và những dự án chuẩn bị thi công.
Cám ơn các nhà tài trợ, các bạn bè đã ủng hộ tài trợ và đồng hành cùng nhóm VK trong chương trình xây cầu bê tông, giúp người dân vùng nông thôn có phương tiện an toàn để đi lại.
Trân trọng
Nguyễn Văn Công
Đại diện nhóm VK

document-page-001-2

document-page-002-1-724x1024

document-page-003-724x1024

document-page-004-1 document-page-005

thong-tin-so-86-fr_page_1 thong-tin-so-86-fr_page_2 thong-tin-so-86-fr_page_3 thong-tin-so-86-fr_page_4 thong-tin-so-86-fr_page_5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *