Nhóm VK Mang Niềm Vui Khi Xuân Về

Tin tức:
Bản tin số 03/2017,“Quê Hương” của ỦY BAN NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI TP.HCM có đăng tin:
– Nhóm VK Mang Niềm Vui Khi Xuân Về
Từ năm 2004 cho đến nay nhóm VK đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 227 cây cầu hữu nghị, với tổng số tiền lên đến hơn 30 tỉ đồng.Riêng năm 2016, Nhóm VK đã xây dựng được 27 cây cầu với tổng kinh phí gần 6 tỷ đồng….
Văn phòng Nhóm VK

Nhóm VK mang niềm vui khi xuan về Nhóm VK mang niềm vui khi xuan về-page-001

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *