Khánh thành cầu hữu nghị VK 230,ngày 18.05.2017.
Ngài Đại Sứ Pháp Bertrand Lortholary , cắt băng khánh thành cầu hữu nghị VK 230 tại Mang Thít – Vĩnh Long, và tôn vinh những người Việt Kiều đã đem kiến thức công nghệ ưu việt nhất từ Pháp về phục vụ cho quê hương qua việc xây dựng cầu bê tông xóa cầu khỉ…

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *