Nữ thi sĩ Thúy Hoa và Thank you BAOOV


Ngày 18.05.2017, nữ thi sĩ Thúy Hoa ngâm thơ tặng địa phương xã Mỹ An – Mang Thít – Vĩnh Long nhân dịp khánh thành cầu VK 230.

Chị đã luôn đồng hành với VK trên khắp vùng miền đất nước Việt Nam, để lại mỗi nhịp cầu những vần thơ thắm đậm tình quê…

 

 

Cảm ơn lẳng hoa chúc mừng VK 230 của BAOOV.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *