Cách đăng ký thành viên

Quý vị vui lòng thực hiện các bước sau:

1. Vào trang web: https://pontvk.org –> vào mc “Đăng kí” (góc dưới bên phi)

2. Khai báo thông tin vào các ô tương ng.

3. Check ngay hp mail ca quý v đ biết “tên đăng nhp” và “mt khu”.

4. Vào li trang web: https://pontvk.org –> vào mc “Đăng nhp” (góc dưới bên phi) đ khai báo “tên đăng nhp” và “mt khu”. Thế là xong!!!!

Chú ý:

– Tên đăng nhập tùy ý của quý vị, nếu quý vị dùng Yahoo, quý vị có thể dùng ngay ID của Yahoo, quý vị vào đây, điền vào dòng cuối cùng yahoo.com và Enter, quý vị sẽ được chuyển đến trang của Yahoo, quý vị sẽ được hỏi “Let me in” hoặc hỏi chọn 1 đường dẫn OpenID (đường dẫn này không quan trọng, vì quý vị chỉ cần gõ yahoo.com là được, nhưng nếu quý vị chọn 1 đường dẫn khác đường dẫn mặc định, khi đăng nhập vào web, quý vị phải dùng đúng đường dẫn đó, nếu không quý vị sẽ tự đăng kí một tài khoản mới). Sau khi Yahoo đưa quý vị quay lại web, quý vị vào trong mục Quản lý bên tay phải phía trên có 1 đường dẫn Lý Lịch, quý vị vào đó điền thông tin của mình. Sau khi quý vị điền tên của mình, rồi lưu lại, tiếp theo đó quý vị sẽ được chọn Tên hiển thị như vậy quý vị không cần sử dụng tên đăng nhập là tên mình (tránh việc gõ sai và phải nhớ nhiều tải khoản).

– Nếu quý vị không đăng ký thành viên gì cả, thì quý vị vẫn có thể xem các bài trên web nhưng quý vị không thể viết hay gửi bài lên web được.

– “Mật khẩu” mà web đã cho quý vị thì gần như không ai nhớ nỗi, vì thế ngay khi lần đầu tiên đăng nhập vào quý vị có thể khai báo lại và đổi “mật khẩu” lại cho dễ nhớ.

Nếu có khó khăn hoặc chưa rõ vấn đề gì, xin quý vị góp ý thêm!

Chúc quý vị một ngày mới với nhiều sức khỏe, thật niềm vui và hạnh phúc!

Xin cảm ơn!

TM. Nhóm VK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *