Thư mời khánh thành cây cầu hữu nghị VK 241

Thư mời khánh thành cây cầu hữu nghị VK 241 tại xã Vĩnh Xuân – Trà Ôn – Vĩnh Long 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *