Các loại cầu nông thôn ở ĐBSCL

1- Cầu tre : làm bằng nhiều thân tre liên kết vào nhau

104

2- Cầu dừa : cầu được làm bằng thân dừa

105

3- Cầu ván:

1064- Cầu lót bằng những tấm đan:107

5- Cầu treo dây Võng:108

6- Cầu treo dây văng:


109

7- Cầu bê tông:

110

Không có cầu: Các em học sinh phải chèo qua sông mỗi ngày

111

112

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *