Dự án xây cầu trụ khung T

157
Mặt cắt ngang trụ cầu
158
Mặt cắt dọc cầu
159
Kết cấu móng trụ
160
Chi tiết bản mặt cầu, dầm và mặt cắt ngang cầu
161
Cốp pha thép sử dụng để đúc cọc BTCT (đường kính 46 cm)
162
Lắp đặt cốt thép cọc BTCT
163
Lắp đặt máy khoan vào vị trí
164
Dùng tời (palan) đưa ống thép vào lỗ khoan
165
Các ống thép được nối vào nhau để xuống sâu (ống thép cuối cùng cao hơn mặt nước 20cm)
166
Đổ xong bê tông trụ
167
Hoàn thành trụ và mũ trụ
168
Cầu trụ khung T đã hoàn thành
169
Quang cảnh cây cầu có 1 thân trụ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *