Cầu đã đưa vào sử dụng (2004-2011)

1. Cầu đã đưa vào sử dụng (2004-2006)

C. dài Huyện Tỉnh Nhà tài Trợ
VK.1 25 m An Quới-AnThới Mỏ Cày Bến Tre APV & EdM (Enfants du Mékong)/France
VK.2 22 m Bình Hàng Tây Cao Lãnh Đồng Tháp EdM& APV (Aide aux Petits VN)/France
VK.3 30 m Định Trung Bình Đại Bến Tre STM (Secours Tiers Monde)/Canada
VK.4 20 m Bình Hòa Hưng Đức Huệ Long An STM (Secours Tiers Monde/Canada
VK.5 12 m Tân Phú Tây Mỏ Cày Bến Tre Anciens Elèves de Taberd/France
VK.6 20 m Tân Thiềng Chợ Lách Bến Tre AE. des écoles Lasalliennes du VN/France
VK.7 22 m Tân An Thành Bình Minh Vĩnh Long STM (Secours Tiers Monde)/Canada
VK.8 37,5m Hòa Bình Chợ Mới An Giang Fraternité.VN/VietNam
VK.9 29 m Hòa Bình Chợ Mới An Giang Mr.Le Van Hiep/France
VK.10 20 m Thành An Mỏ Cày Bến Tre Mr. Lam Minh Chieu/France
VK.11 20 m Ngãi Đăng Mỏ Cày Bến Tre Groupe Tai Chi Chuan-Parc de Sceaux/France
VK.12 33 m Xuân Thắng Cờ Đỏ Cần Tho STM (Secours Tiers Monde)/Canada
VK.13 34 m Long Tân Ngã Năm Sóc Trăng SECI (Soutien aux Ecoles Chrétiennes d’Indochine)/Fr
VK.14 25 m Vĩnh Thành Chợ Lách Bến Tre AMC (Amicale AE du Lycée Marie Curie)/Fr
VK.15 30,5m Mỹ Long Cao Lãnh Đồng Tháp Paroisses Chi Hoa&My Long/VN-EdM/Fr.
VK.16 13 m Mỹ Long Cao Lãnh Đồng Tháp APV-Talents& Partage/France
VK.17 16 m Mỹ Long Cao Lãnh Đồng Tháp AE du lycée Gia Long/VietNam
VK.18 12 m Mỹ Long Cao Lãnh Đồng Tháp APSARA/Italie
VK.19 12 m Mỹ Long Cao Lãnh Đồng Tháp Habitants My Long& Khanh-Tham-Suc/VN
VK.20 Đường Mỹ Long Cao Lãnh Đồng Thap Comité Populaire de My Long/Viet Nam
VK.21 24 m Hòa Bình Chợ Mới An Giang STM (Secours Tiers Monde)/Canada
VK.22 22 m Hoa Ninh Long Hồ Vĩnh Long Mr. Cl. Villaréal/Guadeloupe
VK.23 Nhà tt* Phú Mỹ Tân Phước Tiền Giang Ai Linh Duy Mai/Viet Nam
VK.24 12 m Hòa Bình Chợ Mới An Giang Groupe Culture & Loisirs/France

*: nhà tình thương

2. Cầu đã đưa vào sử dụng năm 2007

C. dài Huyện Tỉnh Nhà tài Trợ
VK.25 46 m Tân Tiến Đầm Dơi Cà Mau AIDEV: Ass. Internationale pour le
Développement de l’Enseignement au VN/Fr
VK.26 22 m Vĩnh Mỹ A Vĩnh Lợi Bạc Liêu Gia đình Bruno Nguyễn/France
VK.27 12 m Quới Điền Thạnh Phú Bến Tre STM (Secours Tiers Monde)/Canada
VK.28 18 m Quới Điền Thạnh Phú Bến Tre STM (Secours Tiers Monde)/Canada
VK.29 22m Tân Thiềng Chợ Lách Bến Tre Mr. Thong -Comité Populaire de TT
Viet Nam
VK.30 24 m Tân Thiềng Chợ Lách Bến Tre STM/Canada – Comité Populaire de TT
VN
VK.31 25 m Mong Thọ Châu Thành Kiên Giang Mme Tran Xuan Dau/France
VK.32 25 m Mong Thọ Châu Thành Kiên Giang Famille Colonna d’ Istria/France
VK.33 23,5 m Mong Thọ Châu Thành Kiên Giang Famille Lelièvre Michel/France
VK.34 24 m Tân Hung Cái Nước Cà Mau Falaise/France
VK.35 18 m Mỹ Hiệp A Cao Lãnh Đồng Tháp AFFA/France
VK.36 20 m An Hòa Châu Thành An Giang 5 Bạn/France
VK.37 22 m Tân Hưng Đông Cái Nước Cà Mau Lam Minh Chieu/France
VK.38 25 m Nguyễn Phích U Minh Cà Mau Les Amis de Sarthe/France
VK.39 24 m Chánh An Măng Thít Vĩnh Long P. Boniface/France
VK.40 30 m Lợi An TrầnVăn Thời Cà Mau Famille Nguyen Thien Luong/France
VK.41 13 m Mỹ Hiệp Cao Lãnh Đồng Tháp Nguyen Minh Thu Yên/France-Comité
Populaire My Hiep/Viet Nam
VK.42 11 m Mỹ Hiệp Cao Lãnh Đồng Tháp Trinh Duc Cua/France-Comité
Populaire My Hiep/Viet Nam
VK.43 20 m Ban Tân Định Ấp Sở Tại Giồng Riêng Kiên Giang Famille Pham Phu Hien/France
VK.44 45 m (2,3 m) Tân Hưng Cái Bè Tiền Giang Anciennes de Gia Long – Comité Populaire TH
VN
VK.45 36 m Đại Hải Kế Sách Sóc Trăng GNOL: Nhóm Gachnoionline
VK.46 22 m Chánh An Măng Thít Vĩnh Long Trần Yoshii-Trần Văn Trù/Việt Nam
VK.47 26 m Thạnh Phú Đông Giồng Trôm Bến Tre Nguyễn Đắc Chí/France
VK.48 10 m An Phú Trung Ba Tri Bến Tre APV: Aides aux Petits Vietnamiens/France
VK.49 10 m An Phú Trung Ba Tri Bến Tre Học Sinh TCQ-Parc de Sceaux/France
VK.50 10 m An Phú Trung Ba Tri Bến Tre CHS Lê Văn Duyệt/Việt Nam
VK.51 12 m Thạnh Phú Đông Giồng Trôm Bến Tre Chùa Pháp Vân – Cty Thành Công Bến Tre/VN
VK.52 15 m Tân Thanh Bình Mỏ cày Bến Tre Nguyễn Công Tâm/Belgique
VK.53 24 m Trung Hải ĐạiHải Kế sách Sóc Trăng Công Ty Mẹ Bé – ÔB. Vương Quang Dũng/VN
VK.54 22,5 m 2,3 m Tân Hưng Cái Bè Tiền Giang CHS. Gia Long/Việt nam
VK.55 19,5 m 2,3 m Tân Hưng Cái Bè Tiền Giang CHS.Gia Long/Việt Nam
VK.56 35 m Cờ Đỏ-Ấp Thới Trung Cờ Đỏ Cần Thơ Phụ Nữ Việt-phunuviet.org
VK.57 22 m Mỹ Phước Tây Cai Lậy Tiền Giang Gia đình BICCHI/France
VK.58 21 m Mỹ Phước Tây Cai Lậy Tiền Giang Trần Chương Henri-Nguyễn Văn Lộc/France
VK.59 38,5 m Tân Quới Trung Vũng Liêm Vĩnh Long Gia đình P. Boniface/France
VK.60 14 m Bình Hòa Giồng Trôm Bến Tre Lê Thị Hồng Xuân/Việt Nam
VK.61 35 m Hòa An Lai Vung Đồng Tháp Gia đình ALBEZA & Thân Hữu/France

3. Cầu đã đưa vào sử dụng năm 2008

C. dài Huyn Tnh Nhà tài Tr Hoàn Thành
VK.62 27 m Khánh Hòa U Minh Cà Mau Đinh Phước/Việt Nam 17/02/08
VK.63 14 m Long Sơn Cầu Ngang Trà Vinh Bác sĩ Trần Ngọc Châu/Pháp 30/03/08
VK.64 16 m Bình Trung Châu Thành Tin Giang Cựu Học Sinh La san/Việt Nam 07/03/08
VK.65 35 m Ngọc Tố Mỹ Xuyên Sóc Trăng Trần Công Trọng- Nhóm Từ Thiện Đồng Nai – UBND Xã Ngọc Tố / VN 10/03/08
VK.66 29 m Ngọc Tố Mỹ Xuyên Sóc Trăng Gia Đình Xuân Vinh/phunuviet.org 17/04/08
VK.67 31 m Ngọc Tố Mỹ Xuyên Sóc Trăng Học Sinh Thái Cực Quyền – Parc de Sceaux (Pháp)- UBND Xã Ngọc Tố 28/05/08
VK.68 14 m Bình Hòa Giồng Trôm Bến Tre Nguyễn Văn Sĩ/Việt Nam 26/03/08
VK.69 17 m Thạnh Phú Đông Giống Trôm Bến Tre Gia đình Nguyễn Đắc Việt & Gia đình Nguyễn Đắc Chí / Pháp 17/04/08
VK.70 18 m Mỹ Thạnh Giồng Trôm Bến Tre Gia đình Nguyễn Hy Hậu & Gia đình Nguyễn Thế Vỉnh / Pháp 25/06/08
VK.71 31 m Mong Thọ B Châu Thành Kiên Giang Phunuviet.org 09/06/08
VK.72 22 m Mỹ Phước Tây Cai Lậy Tin Giang Thanh Trà / Pháp 17/07/08
VK.73 24 m Đông Hòa Hiệp Cái Bè Tin Giang Gia đình Hai Hòa/ Việt nam 23/07/2008
VK.74 39 m Định Hòa Lai Vung Đng Tháp Giáo Xứ Định Hòa + …….. 12/09/2008
VK.75 21 m Thành Thới B Mỏ Cày Bến Tre Phan Thị Sách/Mỹ 11/10/2008
VK.76 10 m An Thạnh Mỏ cày Bến Tre Phan Thị Sách/ Mỹ 10/10/2008
VK.77 45 m Ngọc Tố Mỹ Xuyên Sóc Trăng Công Ty Âu Lạc/ Việt Nam 15/10/2008
VK .78 21 m Ngọc Tố Mỹ Xuyên Sóc Trăng Công Ty Âu  Lạc/ Việt Nam 15/10/2008
VK.79 23 m Ngọc Tố Mỹ Xuyên Sóc Trăng Công Ty Âu Lạc/Việt Nam 15/10/2008
VK.80 51 m Hòa Lộc Mỏ Cày Bến Tre Nhóm Cựu Nữ Sinh Gia Long – UBND Huyện Mỏ Cày 10/10/2008
VK.81 15 m An Thạnh Thạnh Phú Bến tre Nhóm Lê Văn Duyệt/ Việt Nam 12/10/08
VK.82 18 m An Ngãi Trung Ba Tri Bến Tre Kim Thiện/Việt Nam 22/12/2008
VK.83 30 m Tân Xuân Ba Tri Bến Tre Ông bà Lâm Văn Sáu (Pháp) – UBND xã Tân Xuân 12/11/2008
VK.84 31 m Đông Hòa Hiệp Cái Bè Tin Giang Gia đình Bà Hoa – UBND xã Đông Hòa Hoệp 31/12/2008
VK.85 Đập Saloun Đông Giang Hàm Thuận Bắc Bình Thun Lamperière &  Michel Ho Ta Khanh – UBND Huyện Hàm Thuận Bắc 11/2008

4. Cầu đã đưa vào sử dụng năm 2009

C. dài Huyện Tỉnh Nhà tài Trợ Hoàn Thành
VK.86 23 m Tân Thiềng Chợ Lách Bến Tre Gia Đình  5 Đang
Huỳnh  Thông (VN)
21-01-2009
VK.87 31 m Mỹ Hiệp Cao Lãnh Đồng Tháp Hội AVNES (Pháp)
UBND Xã Mỹ Hiệp
20-04-2009
VK.88* 28,5 Mỹ Hiệp Cao Lãnh Đồng Tháp Noyel (Pháp)
UBND xã Mỹ Hiệp
06-04-2009
VK.89 13 m Bình Hòa Giồng Trôm Bến Tre Gia Đình  Douçot Nguyễn (Thụy sĩ) 23-04-2009
VK.90 22 m Tam Hiệp Bình Đại Bến Tre Mỹ Dung (Mỹ) 24-04-2009
VK.91* 14 m Mỹ Long Cao  Lãnh Đồng Tháp CHS. Chu Văn An (Canada)
UBND xã Mỹ Long
24 -04-2009
VK.92* 15 m Mỹ Long Cao Lãnh Đồng Tháp Ông Ange Fiorini (Pháp)
UBND xã Mỹ Long
05-05-2009
VK.93 25 m TT. Giồng Trôm Giồng Trôm Bến Tre Bà Lê Thị Hồng Xuân (VN) 10-05-2009
VK.94 18 m TT. Giồng Trôm Giồng Trôm Bến Tre Gia đình Douçot Nguyễn (Thụy sĩ)
Bà Cao Thi Hải (VN)
UBND TT. Giồng Trôm
20-07-2009
VK.95* 26,5 m Mỹ Hiệp Cao Lãnh Đồng Tháp Cựu Nữ Sinh Gia Long (VN) 15-07-2009
VK.96 22/2 m Vĩnh Kim Cầu Ngang Trà Vinh Nhóm Học Sinh
Thái Cực Quyền (Pháp)
UBND xã Mỹ Kim
01-10-2009
VK.97 19 m Mỹ Chánh Ba Tri Bến Tre Hoàng Tá (Mỹ) 15-09-2009
VK.98 22 m Vĩnh Kim Cầu Ngang Trà Vinh Gđ bà Trần Thị Yến (VN) – Họ Đạo Giồng Lớn xã Mỹ Kim 18/10/2009
VK.99* 24 m Long Sơn Tiểu Cần Trà Vinh Bà Trịnh Minh Cầu (Canada) 15-10-2009
VK.100 * 60 m Mỹ Long Cao Lãnh Đồng Tháp Hồ Văn Hùng (VN)
UBND xã Mỹ Long
Lâm Thị Hía (VN)
16-01-2010
VK.101 24 m Chánh An Măng Thít Vĩnh Long Gia đình Trần Yoshi (Nhât)
UBND xã  Chánh An
24-11-2009
VK.102 30 m Tân Hưng Cái Bè Tiền Giang Hồ Văn Hùng (VN)
UBND xã Tân Hưng
19/12/2010
VK.103 20,5 m Mỹ Hội Cao Lãnh Đồng Tháp UBND xã Mỹ Hội
Lâm Thị Hía (VN)
01/12/2010
VK.104 30 m Vĩnh Kim Cầu Ngang Trà Vinh Nhóm SV.ĐHBK (Pháp) + Thân Hữu
APV (Pháp)
30/12/2009

*Trụ cầu có dạng 1 thân trụ

5. Cầu đã đưa vào sử dụng năm 2010

STT

HUYỆN TỈNH DÀI/RỘNG TẢI

Hoàn thành

1

VK.105 Hưng Khánh Trung Mỏ cày Bắc Bến Tre 19 m / 2 m 1,5 tấn

20/01/2010

2

VK.106 Phú Điền Tháp Mười Đồng Tháp 32 m / 1,5 m 1 tấn

20/03/2010

3

VK.107 Mỹ Bình Đức Huệ Long An 28 m / 2 m 1,5 tấn

19/04/2010

4

VK.108 Mỹ An Măng Thít Vĩnh Long 30 m / 2 m 1 tấn

08/04/2010

5

VK.109 Định Hoà Lai Vung Đồng Tháp 31 m / 1,5m 1 tấn

22/05/2010

6

VK.110 Định Hoà Lai Vung Đồng Tháp 50 m / 2,2 m 2 tấn

25/07/2010

7

VK.111 Hương Thọ Hương Trà TT Huế 25 m / 1,5 m 1 tấn

12/08/2010

8

VK.112 Hương Chữ Hương Trà TT Huế 13 m / 2 m 1 tấn

13/07/2010

9

VK.113 Vĩnh Hiệp Vĩnh Châu Sóc Trăng 22 m / 2 m 1,5 tấn

12/10/2010

10

VK.114 Vĩnh Hiệp Vĩnh Châu Sóc Trăng 25 m / 2 m 1,5 tấn

22/12/2010

11

VK.115 Hòa Đông Vĩnh Châu Sóc Trăng 18 m / 2 m 1,5 tấn

08/11/2010

12

VK.116 Huỳnh Hữu Nghĩa Mỹ Tú Sóc Trăng 42 m / 2 m 1 tấn

25/11/2010

13

VK.117 Tân Long Măng Thít Vĩnh Long 34 m /1,7m 1 tấn

25/12/2010

14

VK.118 Mỹ An Măng Thít Vĩnh Long 28 m / 2 m 1 tấn

15/12/2010

15

VK.119 Mỹ An Măng Thít Vĩnh Long 34 m / 2 m 1 tấn

20/01/2011

16

VK.120

Tây Yên

An Biên Kiên Giang 35 m / 1,7 m 2 tấn


6. Cầu đã đưa vào sử dụng năm 2011

STT

VK HUYỆN TỈNH DÀI/
RỘNG

TẢI

1

VK.121 Mỹ Bình Đức Hoà Long An 29 m – 2 m

1 tấn

2

VK.122 Mỹ Bình Đức Hoà Long An 29 m – 2 m

1 tấn

3

VK.123 Lộc Châu Bảo Lộc Lâm Đồng 20 m – 2 m

1,5 tấn

4

VK.124 Lộc Châu Bảo Lộc Lâm Đồng 10 m – 1,5 m

1 tấn

5

VK.125 Mỹ An Mang Thít Vĩnh Long 52 m – 2 m

1,5 tấn

6

VK.126 Tân Long Mang Thít Vĩnh Long 30 m – 1,7m

1 tấn

7

VK.127 Mỹ Bình Đức Hoà Long An 14 m – 1,7 m

1 tấn

8

VK.128 Vĩnh Hoà Chợ Lách Bến Tre 20 m – 2 m

1 tấn

9

VK.129 Tân Phú Tam Bình Vĩnh Long 39 m – 2m

1,5 tấn

10

VK.130 Tân Phú Tam Bình Vĩnh Long 29 m – 2 m

1 tấn

11

VK.131 An Trạch Đông Hải Bạc Liêu 35 m – 1,7 m

1 tấn

12

VK.132 Long Điền  Đông A Đông Hải Bạc Liêu 25 m – 1,7 m

1 tấn

13

VK.133 Thiện Trí Cái Bè Tiền Giang 40 m – 2,5 m

1,5 tấn

14

VK.134 Nhị Mỹ Cao Lãnh Đồng Tháp 32 m – 2 m

1 tấn

15

VK.135 Mỹ An Chợ Mới An Giang 28 m – 2 m

1 tấn

16

VK.136 Mỹ An Chợ Mới An Giang 23 m- 2 m

2 tấn

17

VK.137 * Hoà Khánh Tây Đức Hoà Long An 30 m -2m

1 tấn

18

VK.138 * Hoà Khánh Tây Đức Hoà Long An 21 m – 2m

1 tấn

19

VK.139 ** Vĩnh Trị Vĩnh Hưng Long An 25 m – 2m

1 tấn

Chú thích :

(*) : hoàn thành ngày 20/12/2011
( **) : khởi công ngày 15/12/2011
Cập nhật ngày 22/12/2011

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *