Cầu đang chờ tài trợ

Danh sách các cây cầu khỉ đang chờ đợi các nhà hảo tâm giúp đỡ

N° Hồ Sơ Huyện Tỉnh Dài (m) Chú Thích
DA.001 Thạnh Phú – Ấp 2 Cầu Kè Trà Vinh 15
DA.002 Bửu Bến Lức Long An 35
DA.003 Mỹ Long – Ấp 3 Cao Lãnh Đồng Tháp 29
DA.004 Hòa Mỹ Cái Nước Cà Mau 32
DA.005 Long Sơn -Ấp Tân Lập Cầu Ngang Trà Vinh 27
DA.006 Mỹ Phước Tây 1 Ấp Rạch Trắc Cai Lậy Tiền Giang 28
DA.007 Mỹ Phước Tây 5 Út  Bé Cai Lậy Tiền Giang 22
DA.008 Vĩnh Kim Ấp Cà Tum B Cầu Ngang Trà Vinh 26
DA.009 An Thới–Ngãi Đăng Mỏ Cày Bến Tre 26
DA.010 An Điền Thạnh Phú Bến Tre 23
DA.011 Mỹ Hiệp Cao Lãnh Đồng Tháp 35
DA.012 Vĩnh Hậu Hòa Bình Bạc Liêu 15
DA.013 Vinh Lộc A Kênh Bà Tư Hồng Dân Bạc Liêu 17,5
DA.014 Vinh Lộc A-Ấp Bần Ơi Hồng Dân Bạc Liêu 28
DA.015 Vinh Lộc A Ấp Cây Khô Hồng Dân Bạc Liêu 24
DA.016 Mông Thọ Ấp Hòa An Châu Thành Kiên Giang 25
DA.017 Hòa Thành Ấp Tân Long Lai Vung Đồng Tháp 35
DA.018 Hòa Ninh – Ấp Hòa Lợi Long Hồ Vĩnh Long 24
DA.019 Hựu Thành- Ấp Vĩnh Thiện Trà Ôn Vinh Long 44
DA.020 Tân Long- Ấp Tân Hòa Măng Thít Vĩnh Long 24
DA.021 Tân Quới Trung-Ấp Quang Diệu – Q. Hiệp Vũng Liêm Vĩnh Long 32
DA.022 Tân Quới Trung-Ấp Quang Diệu – Q. Hiệp Vũng Liêm Vĩnh Long 30
DA.023 Tân Hưng – Ấp.4 Cái Bè Tiền Giang 18
DA.024 Tân Hưng Ấp.4 – Cầu Công Điền Cáii Bè Tiền Giang 21
DA.025 Mỹ Long Ấp.4 – Kênh Bà Sự Cao Lãnh Đồng Tháp 21
DA.026 Phước Vĩnh Tây-Ấp 2 Cần Giuộc Long An 27
DA.027 Kenh xxx U Minh Cà Mau 24
DA.028 Hòa Lợi -Ấp Quí Hòa Thạnh Phú Bến Tre 25
DA.029 Nguyễn Phích- Rạch Đội Tâm U Minh Cà Mau 30
DA.030 Nguyễn Phích- Ấp 6 Cầu Nỗng Ông Sâu U Minh Cà Mau 30
DA.031 Khánh Hòa-Ấp 4 U Minh Cà Mau 25
DA.032 Mỹ Chánh – Ấp Câu Vĩ Ba Tri Bến Tre 35
DA.033 Mỹ Hiệp Năm Dồ – Ấp 1+2 Cao Lãnh Đồng Tháp 20
DA.034 Mỹ Hiệp Năm Dò – Ấp 1 Cao Lãnh Đồng Tháp 14
DA.035 Vân Khánh Đông Ấp Minh Giồng An Minh Kiên Giang 35
DA.036 Mông Tho B Ấp Phương Tân Châu Thành Kiên Giang 30
DA.037 Đông Yên Kinh Quang Vị An Biên Kiên Giang 32
DA.038 Đông Yên Ấp Rạch Cóc An Biên Kiên Giang 46
DA.039 Nguyễn Phích Ấp 3 U Minh Cà Mau 26
DA.040 Đại Hải Kế Sách Sóc Trăng 35
DA.041 Mông Thọ B- Cầu KH1 Châu Thành Kiên Giang 30
DA.042 An Phú Trung Ba Tri Bến Tre 35
DA.043 Mỹ Hiệp –  Ấp 4 Cao Lãnh Đồng Tháp 28
DA.044 Lợi An – Ấp Tân Phong Trần Văn Thời Cà Mau

DA.045 Tân Quới Trung Vũng Liêm Vĩnh Long

DA.046 Tân Bình Phụng Hiệp Hậu Giang 25
DA.047 Long Thạnh Thủ Thừa Long An 41
DA.048 Tân Hưng – Ấp 1 Cái Bè Tiền Giang 25
DA.049 Tân Hưng Ấp Cái Giếng Cái Nước Cà Mau 20
DA.050 Trà Côn- Ấp Xẻo Tràm Trà Ôn Vĩnh Long 40
DA.051 Ngọc Hòa Ấp Hai Lành Giồng Riềng Kiên Giang ?
DA.052 Đông Hòa Hiệp Cai Bè Tiền Giang 31
DA.053 Vĩnh Xuân Ấp Vĩnh Tiên Trà Ôn Vĩnh Long ?
DA.054 An Thạnh Trung- Ấp An Hồng Chợ Mới An Giang 35
DA.055 Ngoc Tố -Ấp Hà Lý Mỹ Xuyên Sóc Trăng 25
DA.056 Ngọc Tô – Ấp Hòa Tân Mỹ Xuyên Sóc Trăng 27
DA.057 Ngọc Tô – Ấp Phà Tân Kênh 9 Săng Mỹ Xuyên Sóc Trăng 28,5
DA.058 Ngọc Tô – Ấp Trần Minh Quyên – Kênh 4 Mỹ Xuyên Sóc Trăng 31
DA.059 Tân Lộc Bắc – Ấp 2 Thới Bình Cà Mau 30
DA.060 Thành Giang -Thành Trung Bình Minh Vĩnh Long ?
DA.061 Thành Giang- Thành Trung Bình Minh Vĩnh Long ?
DA.062 Bình Hòa – Ấp 7 Giồng Trôm Bến Tre 13
DA.063 Mỹ Thạnh – Ấp 7 Giồng Trôm Bến Tre 17
DA.064 Hòa Bình Ấp Tân Thạnh Trà Ôn Vĩnh Long 20
DA.065 Tân An Thanh Ấp AnThới Bình Tân Vĩnh Long ?
DA.066 Bình Ninh Tam Bình Vĩnh Long 32
DA.067 Tân Hưng-Ấp 4 Cái Bè Tiền Giang 31
DA.068 Nguyệt Hóa Ấp Trà Đéc Châu Thành Trà Vinh 24
DA.069 Hòa Thuận-Ấp Đa Cần Châu Thành Trà Vinh 28
DA.070 Mỹ Xương Cao Lãnh Đồng Tháp 72/1,7
DA.071 Mỹ Xương Cao Lãnh Đồng Tháp 72/2,5
DA.072 An Ngãi Trung Ấp An Định 1 – Ba Tri Bến Tre 17
DA.073 Mỹ Long – Ấp 4 Cao Lãnh Đồng Tháp 61
DA.074 Lê Minh Xuân -Ấp 2 Bình Chánh TP.HCMinh 48
DA.075 Hòa Hưng Ấp Hòa Tân Giồng Riêng Kiên Giang 19
DA.076 Ngọc Tố Mỹ Xuyên Sóc Trăng 31
DA.077 Mỹ Hội – Ấp Đông Mỹ Cao Lãnh Đồng Tháp 31
DA.078 Vĩnh Bình Ấp Vĩnh Phước Châu Thành An giang 60
DA.079 Châu Bình Ấp Bình Khương Giồng Trôm Bến Tre 22
DA.080 Tam Hiệp – Ấp 2 Bình Đại Bến Tre 13
DA.082 Hòa Bình Ấp An Phước Chợ Mới An Giang 32
DA.084 Tân Hải Phú Tân Cà Mau ?
DA.085 Mỹ Hiệp – Ấp 2 Cao Lãnh Đồng Tháp 22
DA.086 Mỹ Hiệp – Ấp 3 Cao Lãnh Đồng Tháp 23
DA.087 Khánh Bình Tây-Ấp 2 Trần Văn Thời Cà Mau 36
DA.088 Phú Đìền Ấp Mỹ Điền Tháp Mười Đồng Tháp ?
DA.089 Mỹ An Ấp Thanh Hương Măng Thít Vĩnh Long 34
DA.090 Mỹ An Ấp Thanh Hương Măng Thít Vĩnh Long 28
DA.091 Mỹ An Ấp Thanh Hương Măng Thít Vĩnh Long 30
DA.092 Vĩnh Thành Ấp Vĩnh Hưng Chợ Lách Bến Tre 50
DA.093 Hậu Thạnh Đông Tân Thạnh Long An ? 3 cây
DA.094 Thạnh Phú Đông- Ấp 2 Giồng Trôm Bến Tre 19
DA.095 Định Trung Ấp 4 Bình Đại Bến tre ?
DA.096 An Ngãi Trung Âp 1 Ba Tri Bến Tre ?
DA.099 TTCờ Đỏ Ấp Thới Hiệp Cờ Đỏ Cần Thơ 48
DA.100 Mỹ Hội – Ấp Bình Hòa Cao lãnh Đồng Tháp 22,5/2,2
DA.102 Hiệp Mỹ Đông Ấp Hậu Bối Cầu Ngang Trà Vinh 22
DA.103 Nhị Mỹ Ấp Bình Nhất Cao Lãnh Đồng Tháp 24
DA.104 Nhị Mỹ Cầu Cái Da Cao Lãnh Đồng Tháp 36
DA.105 Hương Thọ Hương Trà ThừaThiênHuế 20
DA.107 Thành Thới B Ấp Tân An A Mỏ Cày Nam Bến Tre 18
DA.108 Long Thới – Ấp Phú A Tiểu Cần Trà Vinh 25
DA.109 Xã Hương Thọ Hương Trà TT Huế 13
DA.110 Tân hưng Cái Bè Tiền Giang Sân trường 100m2
DA.111 Ấp Tân Bình- Xã Tân Long Măng Thít Vĩnh Long 27
DA.112 Ấp Đồng Bé – xã tân Long Măng Thít Vĩnh Long 30
DA.113 Ấp Mỹ Điền – Xã Phú Điền Tháp Mười Đồng Tháp 34
DA.114 Ấp Vĩnh Thuận – xã VĨnh Bình Vĩnh Thạnh TP.Cần Thơ 30
DA.115 Xã bình Hàng Tây Cao Lãnh Đồng Tháp

DA.116 Ấp An Hoà – xã An Nhơn Thạnh Phú Bền Tre

DA.120 Ấp Mới – xã Long Hưng Mỹ Tú Sóc Trăng 40
DA.121 Ấp Phú thọ – xã Thanh Mỹ Châu Thành Trà Vinh 40
DA.122 Ấp Hoà Hưng- Hoà Tân Châu thành Đồng Tháp 36
DA.123 Xã Long Hưng Mỹ Tú Sóc Trăng 50
DA.124 Xã Định Hoà – Lai Vung Đồng Tháp 31
DA.125 ấp 1 – xã Nguyễn Phích U Minh Cà Mau 22
DA.126 ẤP 2 – xã Nguyễn Phích U Minh Cà Mau 24
DA.127 ấp 7 – xã nguyễn Phích U Minh Cà Mau 10
DA.128 Ấp 4 – xã Mỹ THạnh Thủ Thừa Long An 38
DA.129 Ấp 2 – xã Tân Đông Thạnh Hoá Long An 55
DA.130 Ấp 3 – xã Tân Hội Trung Cao Lãnh Đồng Tháp ???
DA.132 Ấp Hóc Thơm 1- Hoà Khánh Tây Đức Hoà Long An 30
DA.133 Ấp Hóc Thơm 2- Hoà Khánh Tây Đức Hoà Long An 32
DA.135 ấp 2 – Bình hàng Trung Cao Lãnh Đồng Tháp

DA.136 ấp 2 – long Thạnh Thủ Thừa Long An 35
DA.137 Ấp 3 – Tân Hội Trung Cao Lãnh Đồng Tháp 29
DA.138 Ấp An Thái – An Khánh Châu Thành Đồng Tháp 25
DA.142 Ấp Giồng Ngánh – xã Hiệp Mỹ Tây CẦu ngang Trà VInh 15
DA.143 Ấp Lồ Ồ – xã Hiệp Mỹ Tây Cầu Ngang Trà Vinh 25
DA.145 ấp Định thành – Định Hòa Lai Vung Đồng  Tháp 27
DA.146 Định Phú – Định Hòa Lai Vung Đồng Tháp 28
DA.147 Phước Long – Phú Tân Châu Thành Sóc Trăng 25
DA.149 Ấp Hoà Giang- xã Hoà Đống Vĩnh Châu Sóc Trăng 20
DA.150 Tân Thành B – VĨnh Hiệp VĨnh CHâu Sóc Trăng 47
DA.142 Ấp Giồng Ngánh – xã Hiệp Mỹ Tây CẦu ngang Trà VInh 15
DA.151 Thị trấn Hương Thuỷ Hương Thuỷ TT.Huê 12
DA.152 Xã Thuỳ Dương Hương Thuỷ TT.Huê 8
DA.153 Xã Thuỷ Phu Hương Thuỷ TT.Huê 25
DA.155 ấp 6 Xã Tây Yên A An Biên Kiên Giang 35
DA.156 Ấp Khánh Hoà – xã Chánh An Măng Thít VĨnh Long 30
DA.157 Phường An Hoà Tp.Huế TT.Huế 18 n
DA.158 Xã An Trạch Đông Hải Bạc Liêu 35
DA.159 Xã An Trạch Đông Hải Bạc Liêu 35
DA.160 Xã Lộc Châu Bảo Lộc Lâm Đồng 20
DA.161 Xã Lộc Châu Bảo Lộc Lâm Đồng 20
DA.162 Ấp 2 – xã Mỹ Bình Đức Huệ Long An 29
DA.163 Hương chùa – xã Tây Yên An Biên Kiên Giang 30
DA.164 Xã An Hoà- Bình Hoà Châu Thành An Giang 52
DA.165 Xã Hựu Thạnh Đức Hoà Long An

DA.166 Ấp Đông – xã Mỹ Hiệp Chợ Mới An Giang 15

Danh sách cầu cần tài trợ được cập nhật tiếp tục dưới đây:

Số dự án Ấp & Xã Huyện Tỉnh Dài Chú Thích
DA.167 ấp 4 – xã Mỹ Bình Đức Huệ Long An 14m
DA.172 ấp 1 – xã Bình Trung Bình Đại Bến Tre 25 m
DA.173 Thôn Ngân Hà – xã Điện Ngọc Điện Bàn Quảng Nam 120m
DA.174 xã Tân Long Măng Thít Vĩnh Long
DA.175 xã Tân Long Măng Thít Vĩnh Long
DA.176 ấp Đèn Đỏ – xã Tân Thành Gò Công Tiền Giang 19 m
DA.177 ấp An Hương 2 – xã Mỹ An Măng Thít Vĩnh Long 25 m
DA.179 ấp Hội Thành – xã Tân Hội Mỏ Cày Nam Bến Tre 25 m
DA.179 Phú Thành A Tam Nông Đồng Tháp
DA.180 xã Đông Thạnh An Ninh Kiên Giang
DA.181 ấp Hội Thành – xã Tân Hội Mỏ Cày Nam Bến Tre 25 m
DA.182 ấp Tân Thành – xã Hoà Thành Lai Vung Đồng Tháp 20
DA.183 ấp 1 A – xã Chánh Hội Măng Thít Vĩnh Long 30 m
DA.185 ấp Tân Qui – xã Vĩnh Phúc Vĩnh Châu Sóc Trăng 23 m
DA.186 Tân Thanh – Bình Thạnh Trung Lấp Vò Đồng Tháp 32 m Cầu số 1
DA.187 Tân An – xã Bình Thạnh Trung Lấp Vò Đồng Tháp 29 m Cầu số 2
DA.188 Tân An – xã Bình Thạnh Trung Lấp Vò Đồng Tháp 30 m Cầu số 3
DA.189 ấp Tân Phúc – xã Đại Phúc Càn Long Trà Vinh
DA.190 Xã Lương Tâm Long Mỹ Hậu Giang
DA.193 ấp Mỹ Thạnh – xã Mỹ An Chợ Mới An Giang 23 m
DA.194 ấp An Hưng – xã Mỹ An Mang Thít Vĩnh Long 58 m
DA.195 ấp An Thạnh – Long Thới Chợ Lách Bến Tre 38 m
DA.196 ấp Phú Mỹ-  xã Tân Phú Tam Bình VĨnh Long 25 m
DA.197 ấp Xuân Quan – xã Hội Xuân Cai Lây Tiền Giang 25 m
DA.198 ấp 3 – Long Điền Đông A Đông Hải Bạc Liêu 25 m
DA.199 ấp Cầu dừa – xã Mỹ Phước Tây Cai Lậy Tiền Giang 25m
DA.200 Thôn Ba Cẳng – xã Khánh Vĩnh Khánh Hiệp Khánh Hoà 80 m
DA.201 ấp 3 – Long Điền Đông A Đông Hải Bạc Liêu 22  m
DA.202 ấp Rọc Đô – xã Vĩnh Trị Vĩnh Hưng Long An 25 m
DA.203 ấp Vinh – xã Định An Lấp Vò Đồng Tháp 50m
DA.204 ấp 5 – xã Tân Lập Mộc Hoá Long An 25 m
DA.205 ấp 5 – xã Tân Lập Mộc Hoá Long An 22 m
DA.206 ấp 3 – xã Hoà Mỹ Phụng Hiệp Hậu Giang 25m
DA.207 Hóc Thơm 1 – Hoà Khánh Tây Đức Hoà Long An 21m
DA.208 ấp Vĩnh Hưng 1 – xã Vĩnh Thành Chợ Lách Bến Tre 55 m
DA.209 Minh Tiến A – xã Minh Thuận U Minh Thượng Kiên Giang
DA.210 ấp Tân Phúc – xã Đại Phúc Càn Long Trà Vinh
DA.211 ấp 2 – xã Bình Thành Đức Hoà Long An 30m
DA.212 ấp Long Bào – xã Phước Lai Cần Giuộc Long An 65 m

Số VK.xxx : hồ sơ đã có nhà tài trợ

Kinh phí ước tính: 200 €/mét dài + 10 % chi phí văn phòng

Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc với :

 1. Tại VIỆT NAM
  Ông NGUYỄN VĂN CÔNG
  Email: nvcong07@gmail.com
 2. Tại CANADA
  Mr. TRẦN ĐÌNH KHƯƠNG
  Email: trandinh86@yahoo.ca
 3. Tại NHẬT
  Mr. HIKOCHIRO NAKAMMURA
  Email: a2696@n-koei.co.jp
 4. Tại MỸ
  Mrs. PHAN TH
  Ị SÁCH
  Email: sachpt@yahoo.com
 5. Tại Úc
  Mss. LÊ THỊ THU HIỀN
  Email: hien.lethithu@live.vu.edu.au

— *** — *** — *** — *** — *** — *** — *** — *** — *** — *** —

Xin cảm tạ những nhà tài trợ
Chúng cháu mạnh dạn và vui vẻ đến trường không sợ ngã xuống sông
Nhưng còn rất nhiều bạn của chúng cháu trên ĐBSCL
vẫn còn phải “bò qua cầu khỉ”

Nhóm VK
(Cập nhật 22/12/2011)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *