Dự án sửa chữa đường làng

VK.20: con đường dài 66 m, rộng 2 m

Do UBND xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp tài trợ

Đường này nối 2 cây cầu VK.15 & VK.16

85Mặt đường đất hiện trạng —–> Đường đang trải bê tông

86Mặt đường bêtông xi măng đã hoàn thành

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *