Ban đại diện nhóm VK

1.  TẠI VIỆT NAM

Ông. NGUYỄN VĂN CÔNG
Mobile: 0908.490.990 – Email: nvcong07@gmail.com

Nhân viên: Anh Bá Đạt
Mobile: 0938.98.22.62  

Văn phòng nhóm VK: 47/5A Quốc lộ 22 – Ấp 2 – Xã Xuân Thới Sơn – Huyện Hóc Môn – Tp.HCM

Điện thoại : 028.37 102 938       Email : nvcong07@gmail.com    Website : https://pontvk.org

2.TẠI  CANADA

Ông. TRẦN ĐÌNH KHƯƠNG
Email: trandinh86@yahoo.ca

3.TẠI Mỹ

Bà. PHAN THỊ SÁCH
Email: phanngo001@gmail.com

4.TẠI  ÚC

Cô. LÊ THỊ THU HIỀN
Email: hien.lethithu@live.vu.edu.au


 

Cập nhật ngày 01/08/2017