Trang này đang được xây dựng

Kính thưa quý vị!

41 bộ thiết kế mẫu cầu bêtông thay cho cầu khỉ vùng ĐBSCL với các chiều dài cầu từ 10m đến 50m và chiều ngang 1,7m này là do một số Sinh viên Việt Nam hiện đang học tập tại Pháp thực hiện dưới sự  góp ý của Ban cố vấn.

Phần đơn giá vật liệu được dựa theo bảng giá vật tư tháng 02/2008. Vì thế bảng Chi phí đầu tư xây dựng trong dự toán này chỉ dùng để biết giá thành một cách tổng thể. Còn giá thành thực tế thì tùy thuộc vào thời giá và từng địa điểm xây dựng công trình cầu.

Mặc dù nhóm Sinh viên cũng đã tham khảo rất nhiều tài liệu nhưng chắc không thể tránh khỏi các thiếu sót. Vì thế nhóm rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quý vị để Bộ thiết kế mẫu này hoàn chỉnh và phù hợp hơn.

Với mục đích chia sẻ thông tin, mọi việc sao chép, quảng bá “Bộ thiết kế mẫu” này luôn được khuyến khích.

Xin cảm ơn quý vị!

Đại diện nhóm
Phan Võ Thu Phong


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *