Các nhà tài trợ (2004-2008)

1. DANH SÁCH CÁC NHÀ TÀI TRỢ TỪ NĂM 2004 ĐẾN 2006

Nhà tài Trợ

VK.1 APV & EdM (Enfants du Mékong)/France
VK.2 EdM& APV (Aide aux Petits VN)/France
VK.3 STM (Secours Tiers Monde)/Canada
VK.4 STM (Secours Tiers Monde/Canada
VK.5 Anciens Elèves de Taberd/France
VK.6 AE. des écoles Lasalliennes du VN/France
VK.7 STM (Secours Tiers Monde)/Canada
VK.8 Fraternité.VN/VietNam
VK.9 Mr.Le Van Hiep/France
VK.10 Mr. Lam Minh Chieu/France
VK.11 Groupe Tai Chi Chuan-Parc de Sceaux/France
VK.12 STM (Secours Tiers Monde)/Canada
VK.13 SECI (Soutien aux Ecoles Chrétiennesd’Indochine)/ France
VK.14 AMC (Amicale AE du Lycée Marie Curie)/ France
VK.15 Paroisses Chi Hoa&My Long/VN-EdM/ France.
VK.16 APV-Talents& Partage/France
VK.17 AE du lycée Gia Long/VietNam
VK.18 APSARA/Italie
VK.19 Habitants My Long& Khanh-Tham-Suc/Viet Nam
VK.20 Comité Populaire de My Long/Viet Nam
VK.21 STM (Secours Tiers Monde)/Canada
VK.22 Mr. Cl. Villaréal/Guadeloupe
VK.23 Ai Linh Duy Mai/Viet Nam
VK.24 Groupe Culture & Loisirs/France

2. DANH SÁCH CÁC NHÀ TÀI TRỢ NĂM 2007

Nhà tài Trợ

VK.25 AIDEV: Ass. Internationale pour le Développement de l’Enseignement au VN/France
VK.26 Gia đình Bruno Nguyễn/France
VK.27 STM (Secours Tiers Monde)/Canada
VK.28 STM (Secours Tiers Monde)/Canada
VK.29 Mr. Thong -Comité Populaire de TT/Viet Nam
VK.30 STM/Canada – Comité Populaire de TT/Viet Nam
VK.31 Mme Tran Xuan Dau/France
VK.32 Famille Colonna d’ Istria/France
VK.33 Famille Lelièvre Michel/France
VK.34 Falaise/France
VK.35 AFFA/France
VK.36 5 Bạn/France
VK.37 Lam Minh Chieu/France
VK.38 Les Amis de Sarthe/France
VK.39 P. Boniface/France
VK.40 Famille Nguyen Thien Luong/France
VK.41 Nguyen Minh Thu Yên/France-Comité Populaire My Hiep/VN
VK.42 Trinh Duc Cua/France-Comité Populaire My Hiep/Viet Nam
VK.43 Famille Pham Phu Hien/France
VK.44 Anciennes de Gia Long – Comité Populaire TH/VN
VK.45 GNOL: Nhóm Gachnoionline
VK.46 Trần Yoshii-Trần Văn Trù/Việt Nam
VK.47 Nguyễn Đắc Chí/France
VK.48 APV: Aides aux Petits Vietnamiens/France
VK.49 Học Sinh TCQ-Parc de Sceaux/France
VK.50 CHS Lê Văn Duyệt/Việt Nam
VK.51 Chùa Pháp Vân – Cty Thành Công Bến Tre/VN
VK.52 Nguyễn Công Tâm/Belgique
VK.53 Công Ty Mẹ Bé – Ông bà Vương Quang Dũng/VN
VK.54 CHS. Gia Long/Việt nam
VK.55 CHS.Gia Long/Việt Nam
VK.56 Phụ Nữ Việt-phunuviet.org
VK.57 Gia đình BICCHI/France
VK.58 Trần Chương Henri-Nguyễn Văn Lộc/France
VK.59 Gia đình P. Boniface/France
VK.60 Lê Thị Hồng Xuân/Việt Nam
VK.61 Gia đình ALBEZA & Thân Hữu/France

3. DANH SÁCH CÁC NHÀ TÀI TRỢ  NĂM 2008

Nhà tài Trợ

VK.62 Đinh Phước/Việt Nam
VK.63 Bác sĩ Trần Ngọc Châu/Pháp
VK.64 Cựu Học Sinh La san/Việt Nam
VK.65 Trần Công Trọng- Nhóm Từ Thiện Đồng Nai – UBND Xã Ngọc Tố / VN
VK.66 Gia Đình Xuân Vinh/phunuviet.org
VK.67 Học Sinh Thái Cực Quyền – Parc de Sceaux (Pháp)- UBND Xã Ngọc Tố
VK.68 Nguyễn Văn Sĩ/Việt Nam
VK.69 Gia đình Nguyễn Đắc Việt & Gia đình Nguyễn Đắc Chí / Pháp
VK.70 Gia đình Nguyễn Hy Hậu & Gia đình Nguyễn Thế Vỉnh / Pháp
VK.71 Phunuviet.org
VK.72 Nhóm Thanh Trà / Pháp
VK.73 Gia đình Hai Hòa/ Việt nam
VK.74 Giáo Xứ Định Hòa + ……..
VK.75 Phan Thị Sách/Mỹ
VK.76 Phan Thị Sách/ Mỹ
VK.77 Công Ty Âu Lạc/ Việt Nam
VK .78 Công Ty Âu  Lạc/ Việt Nam
VK.79 Công Ty Âu Lạc/Việt Nam
VK.80 Nhóm Cựu Nữ Sinh Gia Long – UBND Huyện Mỏ Cày
VK.81 Nhóm Lê Văn Duyệt/ Việt Nam
VK.82 Kim Thiện/Việt Nam
VK.83 Ông bà Lâm Văn Sáu / Pháp – UBND xã Tân Xuân
VK.84 Gia đình Bà Hoa – UBND xã Đông Hòa Hiệp
VK.85 Lamperière &  Michel Ho Ta Khanh – UBND Huyện Hàm Thuận Bắc