Thông tin số

Nhóm VK trân trọng gửi đến Quý nhà tài trợ, Quý anh chị em cùng bạn bè thông tin số 139 (tháng 3/2021). Đây là thông tin hoạt động xây cầu nông thôn của nhóm VK, mỗi tháng phát hành…