Dự án cầu chống lũ

Dự án xây dựng cầu (VK.41 & VK.42) do Cô Nguyễn Minh Thu Yên và ông Trịnh Đức Của
cùng UBND xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đóng góp.

Trích Báo Cáo của Chủ tịch UBND xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp ngày 02/05/2007

« Với mô hình trên, hằng năm đã tạo điều kiện cho bà con trong khu vực, thu hoa lợi từ vườn cây ăn trái, lúa ước tính là 970.000.000 đ/năm »

8990Cầu hướng vườn

91Cầu hướng nước lũ

92Bảng tên 2 cây cầu hữu nghị VK.41 và VK.42

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *