Hồ sơ tổng quát 1 cây Cầu (HS.120)

1. Vị trí xây dựng cầu bêtông thay cầu khỉ:

292. Hiện trạng cầu trước khi xây dựng:

30Cầu Kênh – Ấp Tân Long

Địa điểm: xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

3. Tờ trình đề xuất xây cầu có xác nhận của địa phương:

314. Bản vẽ thiết kế do nhà thầu đề xuất:

Bản vẽ mặt cắt dọc cầu

32

Chi tiết dầm cầu- Bản mặt cầu – Mố trụ cầu – Cọc bêtông cốt thép

335. Bảng dự tính kinh phí vật liệu và nhân công:

BẢNG DỰ TOÁN KINH PHÍ

Công trình: CẦU KÊNH ẤP TÂN LONG

Địa điểm: xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

(Chiều dài cầu: 25 m; Chiều ngang cầu: 1,70 m; Tĩnh không: 2,5m; Trọng tải: 1 Tonne/m2)

 

Tên vật liệu Đơn vị Số lượng Đơn giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ)
Sắt phi 16 cây 22 200.000 4.400.000
Sắt phi 14 cây 30 195.000 5.850.000
Sắt phi 12 cây 38 150.000 5.700.000
Sắt phi 8 kg 150 17.000 2.550.000
Sắt phi 6 kg 250 17.000 4.250.000
Sắt phi 4 kg 50 17.000 875.000
Sắt phi 1 kg 20 18.000 360.000
Xi măng bao 75 56.000 4.200.000
Đá 1×2 m3 18 210.000 3.780.000
Cát xây m3 17 100.000 1.700.000
Ván Cốp pha m3 1 1.500.000 1.500.000
Cây xhống m3 1 1.500.000 1.500.000
Đinh kg 15 18.000 270.000
Sơn thùng 1 500.000 500.000
Bảng hiệu tấm 1 170.000 170.000
Vận chuyển toàn bộ 1 1.000.000 1.000.000
Chi phí văn phòng toàn bộ 1 1.500.000 1.500.000
Lương công nhân
Thợ chính ngày 70 60.000 4.200.000
Thợ phụ ngày 70 50.000 3.500.000
TỔNG CỘNG 47.805.000

 

(Bằng chữ: Bốn mươi bảy triệu tám trăm lẻ năm nghìn VNĐ)

 

Hóc Môn, ngày 27 tháng 01 năm 2008
Nhà Thầu Đại Diện Nhóm VK
 

Huỳnh Thông

 

Nguyễn Văn Công

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *