Hợp tác và hỗ trợ từ địa phương

Làng xã được chọn để xây cầu cũng sẽ tham gia vào việc xây cất công trình này bằng cách xây dựng đoạn đường tiếp giáp hai đầu cầu, kể cả mặt đường và môi trường chung quanh cầu (như trồng cây).

Bà con trong vùng cũng tham gia vào việc giữ gìn và bảo trì tốt cây cầu. Tinh thần hợp tác này được thể hiện qua tên «Cầu Hữu Nghị» khắc trên bảng, gắn vào đầu cầu cùng với tên các vị hảo tâm đã cung cấp nguồn tài trợ.

Qua những thực tiễn tại các thôn xã được xây cầu, chúng tôi càng thấy ý nghĩa «Chung Sức Đóng Góp = Hữu Nghị » được thể hiện:

  • Tại Đồng Tháp, Ủy Ban Nhân Dân xã đã trích ngân quỹ eo hẹp để xây một con đường dài 66 m, nối liền 2 cây cầu mà “nhóm VK” vừa được thực hiện.
  • Cũng tại Đồng Tháp, anh nhà thầu của nhóm «VK» và công nhân đã cùng nhau đóng góp với bà con trong xã để xây một cây cầu !
  • Tại Bến Tre, anh thầu của nhóm «VK» muốn tặng xã mình một cây cầu bê tông, nhưng dành dụm mãi chỉ có một số tiền bằng một phần ba giá xây cầu, UBND xã đóng góp vào nhưng vẫn còn thiếu phân nửa!
  • Tại Cà Mau, cầu đã được một hội đoàn ở Pháp tài trợ, nhưng khi sắp khởi công, bà con trong xã yêu cầu xây gần lại trường học, cầu phải xây dài hơn 6 m, kinh phí tăng thêm 16%: UBND xã đứng ra đảm nhận.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *