Dự án xây dựng nhà hữu nghị

Căn nhà hữu nghị (VK.23) do AI LINH DUY MAI
và UBND xã Phú Mỹ, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang xây tặng!

87Căn nhà đang trong quá trình xây dựng —-> Bàn giao căn nhà mới

88Bảng tên nhà Hữu Nghị

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *