Khánh thành 3 cầu bêtông tại Vĩnh Long

Sáng ngày 15/01/2012, Nhóm VK đã đến xã Tân Phú huyện Tam Bình tỉnh Vĩnh Long làm lễ khánh thành 3 cây cầu bê tông (VK.125, VK.129 và VK.130), giúp bà con nơi đây có điều kiện để phát triển kinh tế và giao thông được thuận lợi.

Cầu được sự tài trợ của các mạnh thường quân là người Nhật!

Dưới đây là hình ảnh của buổi khánh thành.

 

Nhóm VK

263

264
Đòan người thử tải cây cầu
265
Đòan lân của địa phương vui mừng
Đại diện nhà tài trợ cắt băng khánh thành
Đại diện nhà tài trợ cắt băng khánh thành

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *