Nhóm VK xây cầu nông thôn

Nhóm VK xây cầu nông thôn

Tính từ ngày 18.10.2014 đến 18.05.2015,

Nhóm VK đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 05 cây cầu hữu nghị tại tỉnh An Giang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *