Những Việt kiều lặng thầm xây hơn 200 cây cầu mang tên VK

Những Việt kiều lặng thầm xây hơn 200 cây cầu mang tên VK

Trong mục :  Kiều bào với quê hương:
Báo Thanh Niên ngày 09.11.2016 đưa tin về Nhóm VK xây cầu nông thôn

      bao-thanh-nien-ngay-09-page-001 bao-thanh-nien-ngay-09-page-002

                                  Văn phòng nhóm VK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *