Thông tin số 88

Kính gởi : Các nhà tài trợ, các bạn bè.

Nhóm VK trân trọng gởi các nhà tài trợ, các bạn bè bản tin số 88 (tháng 12/2016), thông tin cho các nhà tài trợ, các bạn bè hoạt động xây cầu của nhóm VK – những cây cầu đã hoàn thành, đang thi công và những dự án chuẩn bị thi công.
Nhóm VK sẽ hoàn thành 27 cây cầu bê tông trong năm 2016.
Và sẽ có những dự án xây cầu tiếp theo trong năm 2017.
Cám ơn các nhà tài trợ, các bạn bè đã quan tâm và chia sẻ.
Trân trọng
Nguyễn Văn Công
Đại diện nhóm VK

document-page-001-2 document-page-002-2 document-page-003-2 document-page-004-2 document-page-005

thong-tin-so-88-fr_page_1 thong-tin-so-88-fr_page_2 thong-tin-so-88-fr_page_3 thong-tin-so-88-fr_page_4 thong-tin-so-88-fr_page_5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *