Thư mời khánh thành cây cầu hữu nghị VK 252 – Cần Thơ

 

 

Chi tiết chương trình:

 

———————————————–//—————————————————

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *