Chênh vênh qua cầu

(http://www.tuoitre.com.vn/tianyon/Index.aspx?ArticleID=139393&ChannelID=13) —— *-*-* —— *-*-* —— *-*-* —— *-*-* —— Quê hương có chiếc cầu tre Có con sông nhỏ chảy “dìa” phương xa Quê hương có Mẹ, có Cha Có dòng nước đỏ phù sa đậm màu “Chênh vênh”…

Cách viết bài lên web

Quý vị vui lòng thực hiện các bước sau đây: 1. Quý vị vào https://pontvk.org và “đăng nhập” (nếu đã đăng nhập vào rồi thì bỏ qua bước này), 2. Vào mục “Quản lý” (góc dưới, bên phải), 3. Vào mục…