Các cây cầu khỉ sẽ được thay thế

1. Tỉnh Sóc Trăng: Thông số kỹ thuật: dài  18 m – ngang 2  m

368

2. Tỉnh Long An: Thông số kỹ thuật: dài  29 m – ngang 2  m

 

369

3. Tỉnh Vĩnh Long: Thông số kỹ thuật: dài  34m – ngang 1,7  m

 

370

4. Tỉnh An Giang: Thông số kỹ thuật: dài  21 m – ngang 2  m

 

371

5. Tỉnh ….

Nhóm VK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *