Nhìn lại 10 cây cầu vừa xây

1. VK 105:

Thông số kỹ thuật: dài  19 m – ngang 2m – tải : 1,5 tấn;

Địa điểm: xã Hưng Khánh Trung – huyện Mỏ Cày Bắc – tỉnh Bến Tre

372

2. VK 106:

Thông số kỹ thuật: dài  32 m – ngang 1,5 m – tải : 1 tấn;

Địa điểm: xã Phú Điến – huyện Tháp Mười – tỉnh Bến Tre

373

3. VK 107:

Thông số kỹ thuật: dài  28 m – ngang 2  m – tải : 1,5 tấn;

Địa điểm: xã Mỹ Bình – huyện Đức Huệ- tỉnh Long An

374

4. VK 108:

Thông số kỹ thuật: dài  30 m – ngang 2  m – tải : 1 tấn;

Địa điểm: xã Mỹ An – huyện Măng Thít – tỉnh Vĩnh Long

375

5. VK 109:

Thông số kỹ thuật: dài  31 m – ngang 1,5  m – tải : 1 tấn;

Địa điểm: xã Định Hòa – huyện Lai Vung – tỉnh Đồng Tháp

376

6. VK 110:

Thông số kỹ thuật: dài  50 m – ngang 2,2  m – tải : 2 tấn;

Địa điểm: xã Định Hòa – huyện Lai Vung – tỉnh Đồng Tháp

377

7. VK 111:

Thông số kỹ thuật: dài  20 m – ngang 1,5  m – tải : 1 tấn;

Địa điểm: xã Hương Thọ – huyện Hương Trà – tỉnh Thừa  Thiên Huế

378

8. VK 112:

Thông số kỹ thuật: dài  13 m – ngang 2  m – tải : 1 tấn;

Địa điểm: xã Hương Chữ – huyện Hương Trà – tỉnh Thừa  Thiên Huế

379

9. VK 113:

Thông số kỹ thuật: dài  22 m – ngang 2  m – tải : 1,5 tấn;

Địa điểm: xã Vĩnh Hiệp – huyện Vĩnh Châu – Tỉnh Sóc Trăng

380

10. VK 114:

Thông số kỹ thuật: dài  25 m – ngang 2  m – tải : 1,5 tấn;

Địa điểm: xã Vĩnh Hiệp – huyện Vĩnh Châu – Tỉnh Sóc Trăng

381

Nhóm VK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *