Thống kê số cầu VK tại tỉnh Bến Tre

Kính thưa quý vị!

Tính từ ngày thành lập Nhóm (2003) đến nay, Nhóm VK đã xây dựng và đưa vào sử dụng 39 cây cầu bê tông tại tỉnh BẾN TRE với tổng giá trị các công trình là: 2.603.409.000 đ.

Dưới đây là bảng tổng kết các cây cầu Hữu Nghị mà Nhóm đã thực hiện tại tỉnh bến Tre.

NHỮNG CÂY CẦU DO “NHÓM VK” XÂY TẠI TỈNH BẾN TRE
(BUILT BRIDGES BY “VK GROUP” IN BEN TRE PROVINCE)

STT

N°

VK ẤPHAMLET

VILLAGE

HUYỆN

DISTRICT

DÀI

LENGTH

TỔNG GIÁ TRỊ

COST

1 VK 1 An Quí An Quí + An Thới Mỏ Cày 25m 21.500.000 đ
2 VK 3 Ấp 4- Tân Định Định Trung Bình Đại 30m 25.284.000 đ
3 VK 5 Tân Thuận Tân Phú Tây Mỏ Cày 12m 17.136.000 đ
4 VK 6 Tân Thạnh Tân Thiềng Chợ Lách 20m 23.094.000 đ
5 VK 10 Kênh Đông Lợi Thành An Mỏ Cày 12m 23.157.000 đ
6 VK 11 Minh Nghĩa Ngãi Đăng Mỏ Cày 20m 24.945.000 đ
7 VK 14 Vĩnh Hiệp Vĩnh Thành Chợ Lách 25m 27.537.000 đ
8 VK 27 Quí Thế Quới Điền Thạnh Phú 12m 20.198.000 đ
9 VK 28 Quí Thế Quới Điền Thạnh Phú 18m 24.376.000 đ
10 VK 29 Tân Thiền Tân Thiềng Chợ Lách 22m 29.000.000 đ
11 VK 30 Tân Thạnh Tân Thiềng Chợ Lách 24m 34.459.000 đ
12 VK 47 Ấp 3 Thạnh Phú Đông Giồng Trôm 26m 35.000.000 đ
13 VK 48 Ấp 4 An Phú Trung Ba Tri 10m 15.285.000 đ
14 VK 49 Ấp 5 An Phú Trung Ba Tri 10m 15.285.000 đ
15 VK 50 Ấp 5 An Phú Trung Ba Tri 10m 15.285.000 đ
16 VK 51 Ấp 3 Thạnh Phú Đông Giồng Trôm 12m 17.835.000 đ
17 VK 52 Thành Hóa Tân Thành Bình Mỏ Cày 15m 25.235.000 đ
18 VK 60 Ấp 7 Bình Hòa Giồng Trôm 16m 29.715.000 đ
19 VK 68 Ấp 7 Bình Hòa Giồng Trôm 14m 26.495.000 đ
20 VK 69 Ấp 3 Thạnh Phú Đông Giồng Trôm 17m 34.300.000 đ
21 VK 70 Ấp 7 Myõ Thaïnh Giồng Trôm 18m 36.058.000 đ
22 VK 75 An Thiện Thành Thới Mỏ Cày 21m 32.478.000 đ
23 VK 76 An Thiện An Thạnh Mỏ Cày 10m 13.640.000 đ
24 VK 80 Hòa Thuận 2 Hòa Lộc Mỏ Cày 51m 243.000.000 đ
25 VK 81 Kênh Phụ nữ An Thạnh Thạnh Phú 15m 34.002.000 đ
26 VK 82 An Định An Ngãi Trung Ba Tri 18m 38.834.000 đ
27 VK 83 Tân Hòa Tân Xuân Ba Tri 30m 59.750.000 đ
28 VK 86 Tân Thạnh Tân Thiềng Chợ Lách 23m 31.235.000 đ
29 VK 89 Ấp 7 Bình Hòa Giồng Trôm 13m 34.340.000 đ
30 VK 90 Ấp 2 Tam Hiệp Bình Đại 22m 48.330.000 đ
31 VK 93 Ấp 5 TT Giồng Trôm Giồng Trôm 25m 39.020.000 đ
32 VK 94 Ấp 5 TT Giồng Trôm Giồng Trôm 18m 40.980.000 đ
33 VK 97 Cầu Vĩ Mỹ Chánh Ba Tri 19m 42.320.000 đ
34 VK105 Gia Khánh Hưng Khánh Trung Mỏ Cày Bắc 19m 54.779.000 đ
35 VK142 Vĩnh Hưng 1 Vĩnh Thành Chợ Lách 55m 358.701.000 đ
36 VK144 An Khương A An Điền Thạnh Phú 16m 80.486.000 đ
37 VK145 Vĩnh Nam Đại Điền Thạnh Phú 15m 76.261.000 đ
38 VK152 Bình Trung Định Trung Bình Đại 25m 150.298.000 đ
39 VK153 Bình Trung Định Trung Bình Đại 25m 163.776.000 đ

Nhóm VK đã thực hiện 39 cây cầu bê tông tại tỉnh Bến Tre, với tổng chiều dài: 788 m. Tổng giá trị toàn bộ 39 công trình là: 2.603.409.000 đ

NHÓM VK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *