Thông tin 12/2012

BULLETIN NO. 39 –DECEMBER 2012

1. Đã hoàn thành – COMPLETED

1.1. Cầu Hữu Nghị VK.154

195
VK. 154

Ấp Hai Lành – Xã Ngọc Hòa Huyện Giồng Riềng – Tỉnh Kiên Giang

Chiều dài: 30 m, chiều ngang: 1.5 m. Tải Trọng: 1 tấn

Tổng giá trị công trình: 163.500.000 đ

*Nhà tài trợ :

– UBND xã:……………….     …………………75.000.000 đ

– Cô Út:………………… ………………………..42.500.000 đ

– Cô Kim Lan:………….    ………………………..10.000.000 đ

– Cô Nguyễn Thị Phòng (VK Mỹ) : ………….36.000.000 đ

1.2. Cầu Hữu Nghị VK.157

196
VK. 157

Ấp Chánh Hòa – Xã Chánh An -Huyện Mang Thít – Tỉnh Vĩnh Long Chiều dài: 30m, chiều ngang: 2 m .Tải Trọng: 1 tấn. Tổng giá trị công trình:  208.000.000 đ

*Nhà tài trợ :

– UBND xã:………………104.000.000 đ

– Ông Kida Nobuhiro:……..70.000.000 đ

Bà Raymonde Đinh:……..34.000.000 đ

2. Đang thi công ( UNDER CONSTRUCTION)

197
VK. 156

Ấp Chánh Hòa – Xã Chánh An

Huyện Mang Thít – Tỉnh Vĩnh Long

Chiều dài: 19.5m, chiều ngang: 2 m

Tải Trọng: 1 tấn

Tổng giá trị công trình:      143.520.000 đ

*Nhà tài trợ :

– UBND xã:……………..  …..70.000.000 đ

– Trần Văn Soi (VK Nhật):…   50.000.000 đ

– Keiko Nguyễn (VK Nhật):…   6.000.000 đ

-Phượng Châu Đốc (VK Mỹ):…6.000.000 đ

– Nhóm VK …………………………11.520.000đ

3. Chuẩn bị thi công  –  IN PREPARATION

DA. 243
DA. 243

Ấp Tân Thành – Xã Tân Phú

Huyện Châu Thành – Tỉnh An Giang

Chiều dài: 33m, chiều ngang: 2 m

Tải Trọng: 1.5 tấn

Tổng giá trị công trình:      211.765.000 đ

*Nhà tài trợ :

– UBND:…………………105.882.000 đ

-Cộng đồng Khôi Binh VN:  6.000.000 đ

– Nhóm VK Campuchia:….  6.000.000 đ

– Bà Raymonde Dinh:…….40.000.000 đ

– còn thiếu ………………. 54.000.000 đ

mời các bạn đóng góp tiếp (1m/l = 6,5 triệu)

—***—

CHÚNG TA HÃY CÙNG NHAU XÂY DỰNG
NH
ỊP CẦU TƯƠNG LAI”
LET’S TOGETHER BUILD BRIDGES FOR FUTURE

 

Hóc Môn, ngày 06 tháng 12 năm 2012

Nguyễn văn Công

Đại diện nhóm VK


Văn phòng 47/5 Quốc lộ 22 – Ấp 2 – Xã Xuân Thới Sơn – Huyện Hóc Môn – Tp.HCM

ĐT: 08.38910310
Email: nvcong07@gmail.com
Website: https://pontvk.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *