Chuyến tham quan của nhóm VK

Sau hội thảo ngày 09/02/09 tại IDECAF , ngày 10/02/09 những thành viên của nhóm VK và các nhà thầu đã đến tham quan các công trường thực tế tại các tỉnh ĐBSCL do các nhà thầu xây dựng đồng thời để theo dõi tiến độ các công trình mà các nhà thầu của nhóm VK đang thực hiện.

Dưới đây là vài hình ảnh ghi nhận được trong chuyến đi đó. Xin được chia sẽ cùng quí vị!

Phan Võ Thu Phong

554
555

556
557
558

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *